Janusz Witowicz

Janusz Witowicz

Janusz Witowicz – nestor polskiej fotografii, którego wielka wystawa przy okazji 80 rocznicy urodzin „Remanent” będzie miała otwarcie już 15 grudnia w Galerii Nierzeczywistej RSF.