Portret z Marcinem Wuu

Portret z Marcinem Wuu

Czyli efekt warsztatów studyjnych z Ekstraordynaryjnym Marcinem Wuu.

ALA_5149

ALA_5106