Ukraina - śladami polskości

Ukraina – śladami polskości

Polskie tropy na ukraińskiej ziemi będą głównymi motywami na wystawie fotograficznej „Ukraina – śladami polskości”. Wernisaż ekspozycji zaplanowano na 28 lutego w Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie. Fotografie będzie można oglądać do 27 marca również w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, gdzie zostanie wystawiona część zdjęć.

Wystawa „Ukraina – śladami polskości” jest efektem siedmiodniowego pleneru fotograficznego na Ukrainie, który został zorganizowany w ramach projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” dofinansowanego przez Unię Europejską. Sześciu fotografików z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego odwiedziło miasta: Lwów, Stryj, Drohobycz, Sambor, Olesko, Żółkiew, Iwano-Frankiwsk i Kołomyję. Celem pleneru było artystyczne uchwycenie na fotografiach miejsc ważnych dla Polski i Ukrainy, krajów, które łączą wielowiekowe związki kulturowe i historyczne.
„Ukraina – śladami polskości” jest zapisem tej podróży, ale także wizualną interpretacją przejawów polskiej kultury na Ukrainie. „Dążyliśmy do przedstawienia miast pogranicza polsko – ukraińskiego, dostrzeżenia ukrytych kontekstów historycznych, społecznych i kulturowych. Podróż na Ukrainę nie była celem samym w sobie, tylko przywiezione z niej obrazy, historie, spojrzenia, światy, cała różnorodność doznań, których doświadczyliśmy” – komentuje Piotr Krupa, Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego.
Ze względu na bogactwo prezentowanego materiału wystawa została podzielona na dwie ekspozycje. Pierwsza będzie miała miejsce w Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie, druga będzie zlokalizowana w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, przy ul. Kopisto 1 w Rzeszowie. Ekspozycje będą ze sobą wzajemnie korespondować, warto więc odwiedzić obydwa miejsca. Wystawa potrwa od 28 lutego do 27 marca 2014 r.

Autorzy wystawianych prac: Piotr Krupa, Rafał Orłowski, Patrycja Pitra, Jurij Rylchuk, Jerzy Skiba, Katarzyna Warańska, Artur Wysocki.

O Projekcie
„Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” to projekt unijny, w którym Partnerem Wiodącym jest miasto Rzeszów, a miastami partnerskimi Iwano-Frankiwsk oraz Łuck. Głównym celem projektu jest stworzenie sieci współpracy w zakresie kultury i opieki społecznej zaangażowanych miast. Pozwoli to zwiększyć aktywność kulturową terenów przygranicznych, poprawić jakość życia, wpłynąć na umocnienie więzi społecznych.
Projekt angażuje różnorodne instytucje społeczne i samorządowe w międzynarodową współpracę pomiędzy Polską a Ukrainą. Jej efektem będą niesamowite wydarzenia, ekscytujące feerią folkowych barw, łączące nowoczesność z tradycją polsko-ukraińskiego pogranicza. Spektakle teatralne, wystawy, szkolenia i warsztaty artystyczne, festiwal „Barwy Pogranicza” – to tylko wycinek z bogatego planu, który będzie realizowany na przestrzeni 2 lat. Na tym nie koniec, gdyż przedsięwzięcie zakłada również podniesienie kompetencji pracowników samorządowych, którzy wezmą udział w szkoleniach i zdobędą umiejętności istotne dla prowadzenia wspólnych, polsko-ukraińskich działań. Przyszłą współpracę transgraniczną ułatwi także wymiana informacji i doświadczeń między partnerami.

Kontakt:

Biuro Projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa
Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Więcej informacji: www.barwypogranicza.pl

004 Artur Wysocki ART_7396.jpg005 Artur Wysocki ART_7485.jpg006 Artur Wysocki ART_7499.jpg015 Artur Wysocki ART_7810.jpg020 Artur Wysocki ART_7850.jpg027 Artur Wysocki ART_8182.jpg037 Artur Wysocki ART_8564.jpg038 Artur Wysocki ART_8572.jpg052 Artur Wysocki ART_8842.jpg064 Artur Wysocki ART_9016.jpg066 Artur Wysocki ART_9022.jpg069 Artur Wysocki ART_9057.jpg073 Artur Wysocki ART_9109.jpg080 Artur Wysocki ART_9193.jpg087 Artur Wysocki ART_9292.jpg094 Artur Wysocki ART_9413.jpg101 Artur Wysocki ART_9642.jpg107 Artur Wysocki ART_9727.jpg109 Artur Wysocki ART_9753.jpg