Dalekie obserwacje z Tarnicy - Karpaty ukraińskie

Dalekie obserwacje z Tarnicy – Karpaty ukraińskie

Jak w temacie, a dokładniej to co wczoraj, tylko z opisami. Przesuwać trzeba myszką.
Opisy z mądrej strony, dalekieobserwacje.eu oraz z e-gory.pl

[photonav url=’https://www.wyso.pl/blog/wp-content/uploads/2013/01/Karpaty-ukrainskie.jpg’ container_height=600 mode=drag animate=0]