Niehistoryczne, poruszone i nieostre, czyli takie jakie lubię najbardziej :)

Niehistoryczne, poruszone i nieostre, czyli takie jakie lubię najbardziej :)

Wojowie
wojowie
Wojowie