Kilka zdjęć o straży Bożego grobu

Kilka zdjęć o straży Bożego grobu

Czyli kwiat Cetulskiej Straży grobowej w Wielką Sobotę w Radawie.